Tietosuojaseloste

拜仁慕尼黑足球188bet金宝慱亚洲体育俱乐部Clewer Technology Oy (jäljempänä “Clewer”) kerää ja käsittelee asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden tai näiden edustajien (jäljemänä ”Asiakas”) henkilötietoja asiakkuuksien hallinnoimiseen ja palveluiden tarjoamiseen sekä markkinointitarkoituksiin.HenkilötiedotOvat Tietoja,Joiden Perusteella asiakas voidaan Tunnistaa,Kuten Esimerkiksi Nimi Ja Puhelinnumero。

 1. Rekisterin Nimi

Clewer Asiakas- Ja Markkinointirekisteri(JäljempänäMyös“ Rekisteri”)

 1. Rekisterinpitäjä

RekisterinYhteisrekisterinpitäjiäOvat:Cle拜仁慕尼黑足球188bet金宝慱亚洲体育俱乐部wer Technology Oy,Clewer Oy,Clewer Markkinointi Oy Ja clewer LogisticsOü。

yhteydenotot voit toimittaakirjeellätaiSähköpostilla:

拜仁慕尼黑足球188bet金宝慱亚洲体育俱乐部CLEWER技术OY

Y-Tunnus:2372046-5

Linnankatu 34

20100 Turku

info@clewer.com

 1. MiksiKäsittelemmeHenkilötietojasi?

HenkilötietojenKäsittelynperusteena voi olla asiakkaan antama suostumus,clewerin kanssa tehty sopimus,lakisääteinenvelvoittememe tai tai toimintaamme toimintaammeliitittyväerityinen oikeinen oikeinen oikeutettu etu。käsittelemmehenkilötietojavainsiltäosin,kuin ne ovat tarpeellisia seuraaviinkäyttötarkoituksiin:

 • Asiakasyhteyksien luominen jaylläpitäminenja asiakaspalautteidenkäsitt
 • kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
 • Palvelujen tarjoaminen Asiakkaalle(Esimerkiksi Laitteiden HuoltoJaaEtävalvonta)
 • suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille
 • verkkkokauppatilausten toimitusjaKäsitt
 • verkkosivustojen tekninenylläpitoja tietojen Analysoointi

oikeutettu etukäsittelyPerusteenaperustuu lakiin jasenkäyttöEdellyttää,ettäRekisteröidynedut ja oikeudet oikeudet huomioidean erityisen tarkkaan。oikeutettu etu tarkoittaarekisterinpitäjntoimintaan olennaisestiliittyväkäsittelyä,jonka asiakas asiakas voi kohtuullisesti olettaa olettaa kuuluvan kuuluvanrekisterinpitäjäntoimintaantoimintaan。

HenkilötietojaSaadaanKäsitelläVainennaltaMääriteltyihinKäyttötarkoituksiin。Asiakkaan antamien henkilötietojen perusteella Asiakkaalle ei esimerkiksi toimiteta suoramarkkinointia ilman Asiakkaan antamaa nimenomaisesta suostumusta tai käsitellä muulla tavoin tämän selosteen vastaisesti.

 1. Millaisia tietojaMinustaKerätäänjaMitkäOvattiedonLähteet?

clewerKäsittelee徒劳的rekisterinkäyttötarkoituksenmukaisia tarpeellisia tietoja。Tietoja kerätään pääasiassa suoraan Asiakkaalta itseltään, kun Asiakas on yhteydessä Cleweriin esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseksi tai kilpailuihin osallistumiseksi tai kun Asiakas asioi Clewerin verkkokaupassa.tällaisiatietoja ovat muun muassa asiakkaan nimi,osoite,sähköpostiosoiteja puhelinnumero。

TietojaKerätänMyösPalvelunKäyttämisenyhteydessä。Asiakkaan asioidessa clewerin verkkokaupassa rekisteriin tallentuvat asiakkaan ostotiedot kuten tilausaika ja maksutiedot。clewerinverkkosivujenkäytöstöstäkrätänLisäkkkkäyttäjäääjäääjääjkoskevia tietoja kuten ip-osoite,selainininformaatio jakäyntiajankahta。

Voimme OstaaHenkilötietojaKertaluonteiseenMarkinointikäyttöönMyösClewerinulkopuolisistarekistereistä。VoimmeMyösKerätähenkilötietojaJulkisistaLähteistä。Edelläminituissatapauksissa kerromme markkinoinninyhteydessä,saatu上的yhteystiedot。LisäksiHuomioimme,Ettäsähköinensuoramarkkinointi,kutenSähköposti-tai tai tekstiviestimarkkinointi,edellyttävätvastaan​​ottajannimenomeista suostumustasuukäteen。

teemme tilastoihin perustuvaa asiakasprofilointia ja Analialyseja,joihinKäytämmedemografisia tietojasi(esimerkikiksi kotiksi kotikunta)ja asiointitietietojasi。KäytämmeTietojaMyössuoramarkkinointiin。KäsittelemmeTietojasiTähänTarkoitukseen,Koska Haluamme AidostiKehittääJakasvattaa liiketoimintaamme。Mahdollisimman Mielenkiintoista JaHyödyllistäJuuriSinulle,Pyrimme Toimittamaan Sinulle Markinointia,Joka,Joka。

 1. KetkäkäsittelevätHenkilötietoja?

ClewerilläHenkilötietojaKäsittelevätenkilöt,JoidenTyötehtäviinKuuluvat Kyseisten PalveluidenYlläpitoJa Hallinnointi。

tietoja luovutetaan seuraaville clewerin ulkopuolisille tahoille:

 • Tietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät potentiaalisille asiakkaille kohdennettuja suoramarkkinointikampanjoita tai hoitavat puhelinmyyntiä lukuumme.
 • Tietoja Luovutetaan Yrityksille,Jotka Vastaavat clewerin It-palvelujenylläpidostajakehittämisestä。
 • tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomayasille ja muille viranomeisille paikalliseenlainainsäädäntöönPerustuvientietopyyntopyyntöjenperusteella。
 • tietoja luovutetaanvakuutusyhtiöllevahingonkorvausvaatimustenkäsittelyävarten。

 1. Tietojen Siirto EU:n tai eta:n ulkopuolelle

HenkilötietojaEisiirretäEU:n tai eta:n ulkopuolelle。VerkkopalvelummeKäyttämäGoogleAnalyticss Saattaa tallentaatietoaMyösEU:n/eta:n ulkopuolelle。voit halutessasiestääGoogleAnalyticsinicsinkäytönSallimallaEvästeasetuksissavainVälttämättättömätevästeet。

 1. kuinkapitkäänTietojaSäilytetään?

tietojaSäilytetänseuraavallaaikataululla:

 • ASIAKASPALAUTTET:Tiedot Poistetaan Yhden(1)Vuoden KuluessaSiitäAjankohdasta,Kun Asiakas在Antanut Asiakaspalautteen上。Tietoja saatetaan kuitenkinkinkinkinkink tarvittaessapidempään,Jos siihen on perustelu syy syy kuten asiakaspalautteen perusteella perusteella perusteella makiakashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu laki syyyy syyyys tai vahingonkorvaus syeryy colluva。
 • Arvontojen Ja Kilpailujen Osanottajatiedot:Tiedot Poistetaan,Kun Voittajaan在Jaettu上的OltuYhteydessäJa ja ja ja ja ja palkinnot。
 • VerkkokaupanHenkilö-Ja asiointitiedot:TietojaSäilytetänniinKauan Kuin on Tarpeellista kirjanpitoa ja kuluttajansuojaa koskevanjaaa koskekevankoskevanlainsäädäädäädännora。
 • Muut Asiakastiedot:TietojaSäilytetänniinkauan kauan kuin ne ovat tarpeen tarpeen tarpeen jonkinkinkinkinedellämainitunKäsittelyTarkoituksentoteuttamiseksi。

 1. Rekisterin Suojauksen Periaatteet

Tietokannat,Joihin Tietoja Tallennetaan,Ovat Teknisesti Ja Fysysiesti Suojattu Siten,Ettei ulkopuolisilla oleniihinPäsyä。tietoihin onpääsyVainniilläHenkilöillä,joille setarpeenTyötehtävienHoitamiseksi。

 1. yhteisrekisterinpitäjyysfacebookin kanssa

Kun clewerylläpitääYhteisösösösösourjafacebookissa,clewer ja facebook Ireland Limited ovatyhteisrekisterinpitäjiäclewerinsivujen sivujenkävujenkävijätietojenosalta。Facebookkäsitteleekäyttäjiensähenkilötietojaomien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti:www.facebook.com/privacy/。Facebook在PääasiallisestivastuussatietosujalainsädädänönnönnoudattamisestasekätietoturvanTärekisteröidynoikeuksien toteutumisesta palveluissaan。ClewerKäsitteleetietoja oikeutetun edun perusteella。

clewer saa facebookilta tietoonsayksittäisenrekisteröidynfacebookissa julkisekisekisekisekisekisekisekisekisekritetyt tiedot kuten tiedotkäyttäjäjänimestäjaja profiilikuvasta。Käsittelemme tietoja ainoastaan​​ omiin tarkoituksiimme, kuten kertoaksemme uusista tuotteista ja palveluista, markkinointiin, asiakaspalautteen vastaan​​ottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta sekä mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen.

 1. Asiakkaan Oikeudet

AsiakasvoiKäyttääAlla Mainittuja Oikeuksia Ottamalla cleweriinyhteyttäkirjeitsetaisähköpostitse。

OikeussaadaPääsyTietoihin

Asiakkaalla在Oikeus tarkastaa omat tietonsa clewerin asiakas-jamarkkinointirekisteristä上。

oikeuspyytääVirheellistentietojen oikaisemista

Asiakkaalla在Oikeuspyytääätarkkojentai virheellisten tietojen oikaisemista上。

OikeuspyytääTietojenpoistamista

Asiakkaalla在Oikeuspyytää上,EttänenHenkilötietonsapoistetaan clewerin asiakas-jaMarkkinointirekisteristä(“ Oikeus tulla unohdetuksi”)。kaikkia tietoja eivoidaVälttämättämättäpoistaa,Jos Asiakas HaluaaEdelleenKäyttää克莱沃林PalceLuita kuten esimerkikikiksietävalvontapalvelua。AsiakkaanPyynnöstäClewer Pyrkii Poistamaan tiedot iilman aiheettaviivythtä,paitsi jos jos poistamisestakieltäytymiseenonlakisääteinensyy。

oikeus rajoittaa ja vastustaatietojenKäsittelyä

Asiakkaalla在Oikeus RajoittaaHenkilötietojensaKäsittelyä上。Kun Asiakas在EsittänytPyynnön上,Clewer ei saaenääääsitellähänenennenNenkilötietoja,ElleiKäsittelyynolelakisääteäteistäsyytäseytä。käsittelynrajoittaminen voi rajoittaa asiakkaanmahdollisukkauksiakäyttää克clewerin palveluja taiestääpalvelujen palvelujenkäytön。

Asiakkaalla在Milloin Tahansa oikeus oikeuskieltäytyäkaikestacleweriinliittyvästäsuoramarkkinoinnistajaMyössuoramarkkinointia varten mahdollisestitehtävävävästäpriloinnista。

 1. OikeusTehdävalitus

AsiakasvoiTehdähenkilötietojenKäsittelyäKoskevanvalituksen viranomaysellesiinäeu:njäsenvaltiossa,JossaHänOleskelee。tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomayasista on seuraavalla sivustolla:http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 1. mihin voit ottaayhteyttä?

Voit Ottaayhteyttähenkilötietojesirekisterinpitäjän,Jonka yhteystiedotototototototototototototototllöydäted;

PäitiveSversio18.03.2022