TIETOSUOJASELOSTE

拜仁慕尼黑足球188bet金宝慱亚洲体育俱乐部Clewer Technology Oy (jäljempänä“Clewer”)kerää ja käsittelee asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden tai näiden edustajien (jäljemänä“Asiakas”)henkilötietoja asiakkuuksien hallinnoimiseen ja palveluiden tarjoamiseen sekä markkinintitarkoituksiin。Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Asiakas voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhel不计其数。

 1. Rekisterin nimi

Clewer asiakas- ja markkinin泰瑞kisteri (jäljempänä myös " rekisteri ")

 1. Rekisterinpitaja

Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat: 拜仁慕尼黑足球188bet金宝慱亚洲体育俱乐部Clewer Technology Oy, Clewer Oy, Clewer Markkinointi Oy ja Clewer Logistics OÜ。

yhteynottot voit toimittaa kirjeellä tai sähköpostilla:

拜仁慕尼黑足球188bet金宝慱亚洲体育俱乐部Clewer技术Oy

Y-tunnus: 2372046 - 5

Linnankatu 34

20100年土

info@clewer.com

 1. Miksi kasittelemme henkilotietojasi吗?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Asiakkaan antama suostumus, Clewerin kansa tetety sopimus, lakisääteinen velvoitteemme tai toimintaamme liittyvä erityinen oikeutettu etu。Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakasyteyksien luominen ja ylläpitäminen ja asiakaspalautteiden käsittely
 • kilpaailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
 • Palvelujen tarjoaminen asiakkaalle (esimerkiksi laitteiden huolto ja etävalvonta)
 • suoramarkkininonin kohdistaminen asiakkaille tai potential alisille asiakkaille
 • Verkkokauppatilausten toimitus ja käsittely
 • Verkkosivustojen tekninen ylläpito ja tietojen analysointi

奥吉基特土土käsittelyperusteena佩鲁鲁·拉基金·加森käyttö edellyttää, että rekisteröidyn edt ja奥吉基特·霍米ioidaan erityisen泰坎。Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka Asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan。

Henkilötietoja saadaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin。Asiakkaalle ei esimerkiksi toimiteta suoramarkkinointia ilman Asiakkaan antamaa nimenomaisesta suostumusta tai käsitellä muulla tavoin tämän selosteen vastaisesti。

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mitkä ovat tiedon lähteet?

Clewer käsittelee vain rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja。Tietoja kerätään pääasiassa suoraan Asiakkaalta itseltään, kun Asiakas on yhteydessä Cleweriin esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseksi tai kilpailuihin osallistumiseksi tai Asiakas asioi Clewerin verkkokaupassa。Tällaisia tietoja ovat muun muassa Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelenumo。

Tietoja kerätään myös palvelun käyttämisen yhteydessä。Asiakkaan asioidessa Clewerin verkkokaupassa rekisteriin tallentuvat Asiakkaan ostotiedot kuten tilausaika ja maksutiedot。Clewerin verkkosivujen käytöstä kerätään lisäksi käyttäjää koskevia tietoja kuten IP-osoite, selaininformaatio ja käyntiajankohta。

Voimme ostaa henkilötietoja kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Clewerin ulkopuolisista rekistereistä。Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä。Edellä mainituissa tapauksissa kerromme markkinoinnin yhteydessä, mistä yhteystiedot on saatu。Lisäksi huomioimme, että sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttävät vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen。

Teemme tilastoihin perustuvaa asiakasprofilointia ja analyyseja, joihin käytämme demografisia tietojasi (esimerkiksi kotikunta) ja asiointitietojasi。Käytämme tietoja myös suoramarkkinointiin。Käsittelemme tietojasi tähän tarkoitukseen, koska haluamme aidosti kehittää ja kasvattaa liiketoimintaamme。Pyrimme toimittamaan sinulle markkinointia, joka on mahdollisimman mielenkiintoista ja hyödyllistä juuri sinulle。

 1. Ketka kasittelevat henkilotietoja吗?

Clewerillä henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi。

Tietoja luovutetaan seuraaville Clewerin ulkopuolisille tahoille:

 • Tietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät potentiaalisille asiakkaille kohdennettuja suoramarkkinointikampanjoita tai hoitavat puhelinmyyntiä lukuumme。
 • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat Clewerin it palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä。
 • Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella。
 • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten。

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle。Verkkopalvelumme käyttämä谷歌Analytics saatta tallentaa tietoa myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle。Voit halutessasi estää谷歌Analyticsin käytön sallimalla evästeasetuksissa vain välttämättömät evästeet。

 1. 库因卡pitkään tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään seuraavalla aikataululla:

 • asiakaspalauteet: Tiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas在塔那特利特asiakaspalauteten。Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on perusteltu syy kuten asiakaspalautten perusteella maksettu asiakasashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu lakiin perustuva syy。
 • Arvontojen ja kilpaujen osanottajatiedot: Tiedot poisstetaan, kun voittajaan on oltu yhteydessä ja palkinnot on jaettu。
 • Verkkokaupan henkilö- ja asiointitiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista kirjanpitoa ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön nojalla。
 • Muut asiakastiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi。

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä。铁托依因上pääsy vain niillä henkilöillä,朱耶塞上tarpeen työtehtävien hoitamiseksi。

 1. Yhteisrekisterinpitajyys Facebookin kanssa

Kun Clewer ylläpitää yhteisösivuja Facebookissa, Clewer ja Facebook爱尔兰有限公司ovat yhteisrekisterinpitäjiä Clewerin sivujen kävijätietojen osalta。Facebook käsittelee käyttäjiensä henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti:www.facebook.com/privacy/.Facebook上pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä tietoturvan että rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta palveluissaan。Clewer käsittelee tietoja oikeutetun edun perusteella。

Clewer saa facebook kilta tietoonsa yksittäisen rekisteröidyn Facebookissa julkiseksi määritetyt tiedot kuten tiedot käyttäjänimestä ja profiilikuvasta。Käsittelemme tietoja ainoastaan omiin tarkoituksiimme, kuten kertoaksemme uusista tuotteista ja palveluista, markkinointiin, asiakaspalautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta sekä mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen。

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää真主安拉mainittuja oikeuksia ottamalla Cleweriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse。

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa Clewerin asiakas- ja markkinointirekisteristä。

御池pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista。

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Clewerin asiakas- ja markkinointirekisteristä(“oikeus tulla unohdetuksi”)。Kaikkia tietoja ei voida välttämättä poistaa, jos Asiakas haluaa edelleen käyttää Clewerin palveluita kuten esimerkiksi etävalvontapalvelua。Asiakkaan pyynnöstä Clewer pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen lakisääteinen syy。

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä。阿亚卡上昆esittänyt pyynnön,克勒厄伊萨enää käsitellä hänen henkilötietoja,埃雷käsittelyyn奥勒lakisääteistä syytä。Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Clewerin palveluja tai estää palvelujen käytön。

Asiakkaalla on million tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta Cleweriin liittyvästä suoramarkkinoinnista ja myös suoramarkkinointia varten mahdollisesti tehtävästä profiloinnista。

 1. Oikeus tehda valitus

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskele。Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla:http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 1. Mihin voit ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä henkilötietojesi rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot löydät edellä kohdasta 2。

PAIVITYSVERSIO 18.03.2022